Zwroty i reklamacje

 

Sprzedający udziela Gwarancji na każdy produkt na okres na jaki udzielił jej Producent produktu. Roszczenia gwarancyjne rozpatrywane będą na zasadach i zgodnie z postanowieniami dokumentów gwarancyjnych załączanych do produktów.
Warunkiem zwrotu towaru jest dołączenie dowodu zakupu - faktury lub paragonu.
W przypadku zamówień niezrealizowanych z winy Klienta, a w szczególności w przypadku nieuzasadnionej odmowy odbioru zamówienia, podania błędnego adresu lub kodu pocztowego sklep firmy Kosklep zastrzega sobie prawo obciążenia Klienta kosztami transportu zamówienia w przypadku ponownego dostarczenia produktu pod prawidłowy, skorygowany przez Klienta adres.
Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie przesyłki wynikające z przyczyn leżących po stronie Spedytorów, oraz za opóźnienia w dostawie niezawinione przez Sprzedającego.  
Z zakupionego produktu można zrezygnować w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki (bez podania przyczyny), zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów. 
Rezygnacja może nastąpić tylko wtedy, gdy:
- produkt nie był używany 
- nie został pozbawiony fabrycznego opakowania - folia, jeżeli takie posiadał 
- nie został pozbawiony fabrycznego opakowania - pudełko, jeżeli takie posiadał 
- nie został w inny sposób zniszczony. 
 
Produkt należy do nas odesłać w paczce razem z otrzymanym dokumentem sprzedaży i numerem własnego konta bankowego. Gwarantujemy zwrot wartości produktu. Nie zwracamy kosztów dostawy i odesłania do nas produktu. Nie przyjmujemy przesyłek odsyłanych do nas za pobraniem. Paczkę (odpowiednio zabezpieczoną) należy odesłać pod adres: Kosklep ul. 1-go Maja 58M, 82-300 Elbląg.
Reklamacje dotyczące rozbiezności pomiędzy zamówionym towarem, a otrzymanym, w tym reklamacje ilościowe, przyjmowane są w ciągu trzech dni roboczych od dnia otrzymania przesyłki.
Reklamacje dotyczące różnicy w wyglądzie towarów otrzymanych z zamówionymi, które wynikaja z niewłaściwego ustawienia monitora Klienta, nie stanowią podstawy do zwrotu towaru.
Reklamacje w sprawach zawartości przesyłki będą rozpatrywane na podstawie protokołu szkody.